Auto

Auto beveiliging

Als het gaat om autodiefstal is voorkomen vanzelfsprekend beter dan genezen.
Je auto beveiligen met een Bearlock of een Kiwa – SCM alarmsystemen tegen inbraak en diefstal.
Auto beveiliging laten inbouwen? Door het laten inbouwen van een Kiwa-SCM gecertificeerd systeem beveiligt u uw auto tegen inbraak en diefstal. RTS is een Kiwa – SCM erkend bedrijf voor het inbouwen van de mechanische systemen van het merk Bearlock en de elektrische Kiwa SCM alarmsystemen van de merken Defa en Clifford/Vodafone.

  Voertuigvolgsystemen

  Door uw voertuig te voorzien van een Kiwa SCM gecertificeerd terugvindsysteem of een voertuigvolgsysteem zoals de Mi01 Peilzender, Mi50 voertuigvolgsysteem of de Clifford/Vodafone Protect & Connect Voertuigvolgsysteem is de auto na diefstal eenvoudig te lokaliseren en terug te halen. De zenders zenden signalen uit via GSM, RF en GPS. Met behulp van deze signalen is het gestolen object nauwkeurig te lokaliseren en terug te vinden.

  Wilt u goed uw auto beveiligen tegen diefstal? Neem dan contact met ons op voor advies en de mogelijkheden voor auto beveiliging.

  CCV Voertuigbeveiliging – KIWA SCM

  Het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging heeft de verschillende voertuigbeveiliging-klassen in Nederland opgedeeld in zes klassen. Welke beveiligingsklasse er door de verzekeraar wordt geëist is terug te vinden in de poliswaarden.

  Per 1 september 2020 zijn er nieuwe keuringsvoorschriften voor het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging gepubliceerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV. De overgang naar de nieuwe voorschriften wordt door het KIWA-SCM gefaseerd doorgevoerd in een overgangsperiode van één jaar.

  KLASSE 1 – Startonderbreker

  Voorheen Kiwa SCM Alarm Klasse Startonderbreker

  Deze beveiligingsklasse bestaat uit een systeem (startonderbreker) met twee automatisch ingeschakelde blokkeringen. Deze blokkeringen dienen ervoor te zorgen dat een voertuig uitgerust met een SCM gecertificeerde startonderbreker (Klasse 1) niet op eigen kracht verplaatst kan worden.

  Product:

  KLASSE 2 – Alarmsysteem

  Voorheen Kiwa SCM Alarm Klasse Alarmsysteem

  Een beveiligingssysteem dat onrechtmatige toegang tot en/of gebruik van het voertuig detecteert en signaleert. Tevens voorkomt deze dat het voertuig door onbevoegden op eigen kracht verplaatst kan worden.

  Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies:

  • Startonderbreker/blokkeersysteem
  • Omtrekdetectie
  • Ruimtelijke detectie
  • Akoestische signalering
  • Optische signalering

  Product:

  KLASSE 3 – Alarmsysteem met hellingshoekdetectie

  Voorheen Kiwa SCM Alarm Klasse Alarmsysteem met hellingshoekdetectie

  Een beveiligingssysteem dat onrechtmatige toegang tot, heffen en wegslepen en/of gebruik van het voertuig detecteert en signaleert. Tevens voorkomt deze dat het voertuig door onbevoegden op eigen kracht verplaatst kan worden.

  Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies:

  • Startonderbreker/blokkeersysteem
  • Akoestische signalering
  • Optische signalering
  • Omtrekdetectie
  • Ruimtelijke detectie – Hellingshoek/ wegsleepdetectie

  Product:

  KLASSE 4 – Voertuigvolgsysteem

  Voorheen Kiwa SCM Alarm Klasse Voertuigvolgsysteem

  Een systeem dat 24/7 automatisch de positie van het voertuig kan bepalen en real-time kan doorgeven aan een PAC alsmede een startonderbreker/blokkeersysteem.

  Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies:

  • Positiebepaling volgens GPS
  • Communicatie via GSM
  • Startonderbreker/blokkeersysteem welke na diefstal verplaatsing van het voertuig op eigen kracht kan voorkomen.

  Product:

  KLASSE 5: Voertuigvolgsysteem

  Voorheen Kiwa SCM Alarm Klasse Voertuigvolgsysteem

  Een systeem dat 24/7 automatisch de positie van het voertuig kan bepalen en real-time kan doorgeven aan een PAC, alsmede een blokkeersysteem.

  Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies:

  • Positiebepaling volgens GPS
  • Communicatie via GSM
  • Startonderbreker/blokkeersysteem welke na diefstal verplaatsing van het voertuig op eigen kracht kan voorkomen koppeling aan een klasse 3 alarmsysteem voor doormelding aan de alarmcentrale en een automatische inschakeling van het blokkeersysteem.

  Product:

  KLASSE TV – Terugvindsysteem

  Voorheen Klasse TV01 Terugvindsysteem

  Een systeem dat een gestolen voertuig binnen 48 uur kan terugvinden, waarbij binnen 24 uur de locatie bekend moet zijn.

  Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies:

  • mogelijkheid tot het bepalen van de positie en daarmee het opsporen van het voertuig.

  Product: