Camper

Camper beveiligen met een Bearlock of een Kiwa – SCM alarmsystemen tegen diefstal.
Camper beveiliging laten inbouwen? Door het laten inbouwen van een gecertificeerd camper alarm beveiligt u uw camper tegen diefstal. RTS is een Kiwa – SCM erkend bedrijf voor het inbouwen van de mechanische alarmsystemen van het merk Bearlock en de elektrische Kiwa SCM alarmsystemen. Beide alarmsystemen voorkomen diefstal van uw camper.

Bearlock

Het Bearlock versnellingsbakslot wordt al jaren veelvuldig ingebouwd om campers te beveiligen tegen diefstal. De mechanische Bearlock camper beveiliging is om twee redenen favoriet bij campereigenaren:
Met de mechanische beveiliging bent u verzekerd dat er geen elektronische storingen ontstaan of ‘stroomlekkage’ tijdens de winterstalling.
De camper kan met de beveiligingsoplossingen van Bearlock niet worden verplaatst.
Het merk Bearlock wordt ook door camper verzekeraars aangeraden, waardoor u ook voordelen behaald bij het verzekeren van uw camper. De Bearlock camper oplossingen zijn daardoor zowel voor u als voor uw verzekering een echte meerwaarde.
Bearlock versnellingsbakslot of stuurslot inbouwen
Het Bearlock versnellingsbakslot voorkomt dat uw camper wordt gestolen. Het slot wordt geplaatst om uw versnellingsbak heen, met een stalen kap. De stalen constructie wordt vastgezet met zeer sterke breekbouten, zodat ook het Bearlock versnellingsbakslot niet open te breken is. In de schakelstang van de versnellingspook wordt een pin bevestigd. Hierdoor kan er niet met de camper gereden worden, wanneer het versnellingsbakslot wordt geactiveerd.
Op voertuigen waar het schakelen elektronisch is geregeld past het Bearlock stuurasslot. Daarmee wordt elke stuurbeweging verhinderd en vormt in de praktijk een even zo effectieve barrière tegen diefstal.
Let wel op: Het Bearlock versnellingsbak– of stuurasslot is gericht op het voorkomen van diefstal van de camper en niet op diefstal van elementen uit uw camper. Hiervoor zijn de Kiwa SCM elektronische alarmsystemen geschikt.

CCV Voertuigbeveiliging – KIWA SCM

Het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging heeft de verschillende voertuigbeveiliging-klassen in Nederland opgedeeld in zes klassen. Welke beveiligingsklasse er door de verzekeraar wordt geëist is terug te vinden in de poliswaarden.

Per 1 september 2020 zijn er nieuwe keuringsvoorschriften voor het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging gepubliceerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV. De overgang naar de nieuwe voorschriften wordt door het KIWA-SCM gefaseerd doorgevoerd in een overgangsperiode van één jaar.

KLASSE 1 – Startonderbreker

Voorheen Kiwa SCM Alarm Klasse Startonderbreker

Deze beveiligingsklasse bestaat uit een systeem (startonderbreker) met twee automatisch ingeschakelde blokkeringen. Deze blokkeringen dienen ervoor te zorgen dat een voertuig uitgerust met een SCM gecertificeerde startonderbreker (Klasse 1) niet op eigen kracht verplaatst kan worden.

Product:

KLASSE 2 – Alarmsysteem

Voorheen Kiwa SCM Alarm Klasse Alarmsysteem

Een beveiligingssysteem dat onrechtmatige toegang tot en/of gebruik van het voertuig detecteert en signaleert. Tevens voorkomt deze dat het voertuig door onbevoegden op eigen kracht verplaatst kan worden.

Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies:

 • Startonderbreker/blokkeersysteem
 • Omtrekdetectie
 • Ruimtelijke detectie
 • Akoestische signalering
 • Optische signalering

Product:

KLASSE 3 – Alarmsysteem met hellingshoekdetectie

Voorheen Kiwa SCM Alarm Klasse Alarmsysteem met hellingshoekdetectie

Een beveiligingssysteem dat onrechtmatige toegang tot, heffen en wegslepen en/of gebruik van het voertuig detecteert en signaleert. Tevens voorkomt deze dat het voertuig door onbevoegden op eigen kracht verplaatst kan worden.

Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies:

 • Startonderbreker/blokkeersysteem
 • Akoestische signalering
 • Optische signalering
 • Omtrekdetectie
 • Ruimtelijke detectie – Hellingshoek/ wegsleepdetectie

Product:

KLASSE 4 – Voertuigvolgsysteem

Voorheen Kiwa SCM Alarm Klasse Voertuigvolgsysteem

Een systeem dat 24/7 automatisch de positie van het voertuig kan bepalen en real-time kan doorgeven aan een PAC alsmede een startonderbreker/blokkeersysteem.

Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies:

 • Positiebepaling volgens GPS
 • Communicatie via GSM
 • Startonderbreker/blokkeersysteem welke na diefstal verplaatsing van het voertuig op eigen kracht kan voorkomen.

Product:

KLASSE 5: Voertuigvolgsysteem

Voorheen Kiwa SCM Alarm Klasse Voertuigvolgsysteem

Een systeem dat 24/7 automatisch de positie van het voertuig kan bepalen en real-time kan doorgeven aan een PAC, alsmede een blokkeersysteem.

Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies:

 • Positiebepaling volgens GPS
 • Communicatie via GSM
 • Startonderbreker/blokkeersysteem welke na diefstal verplaatsing van het voertuig op eigen kracht kan voorkomen koppeling aan een klasse 3 alarmsysteem voor doormelding aan de alarmcentrale en een automatische inschakeling van het blokkeersysteem.

Product:

KLASSE TV – Terugvindsysteem

Voorheen Klasse TV01 Terugvindsysteem

Een systeem dat een gestolen voertuig binnen 48 uur kan terugvinden, waarbij binnen 24 uur de locatie bekend moet zijn.

Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies:

 • mogelijkheid tot het bepalen van de positie en daarmee het opsporen van het voertuig.

Product:

MECHANISCHE Beveiliging – Standaard

Met versnellingsbak –en stuurassloten kunnen voertuigen op een mechanische wijze worden beveiligd. Deze stand-alone, permanent ingebouwde sloten hebben een preventieve werking omdat het schakel- of stuurmechanisme inwendig wordt vergrendeld. Alleen op deze vorm van voertuiggebonden mechanische beveiliging kunnen (inbouw)certificaten worden afgegeven.

Een mechanisch voertuigbeveiligingssysteem is geschikt voor verschillende soorten voertuigen, zoals een auto of camper. Versnellingsbak –en stuurassloten zijn geschikt voor alle voertuigen die langere tijd geparkeerd staan, zoals campers. De sloten zijn ook zeer bruikbaar als diefstalpreventie in bedrijfs- en personenauto’s.SCM-certificaat
Op deze vorm van voertuig gebonden mechanische beveiliging kunnen (inbouw)certificaten worden afgegeven binnen de klasse Standaard en Zwaar.

Mechanische beveiliging met certificaat
Alleen aan mechanische beveiligingssystemen die geregistreerd kunnen worden op een bepaald voertuig, wordt een certificaat afgegeven. Dit betreffen systemen zoals versnellingsbaksloten. Een VbV-SCM certificaat kan worden afgegeven op een voertuig wanneer deze beschikt over een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem. Een Kiwa SCM erkend inbouwbedrijf kan het mechanische beveiligingssysteem certificeren wanneer de werking gecontroleerd en goedgekeurd is.

Dit systeem voldoet minimaal aan de volgende eisen:

 • Effectieve producten gericht op de gelegenheidsdief, met een aanvalsbestendigheid van minimaal 3 minuten met gebruik van handgereedschappen die men gemakkelijk mee kan nemen en die op het lichaam verborgen kunnen worden.

Product:

MECHANISCHE Beveiliging – Zwaar

Met versnellingsbak –en stuurassloten kunnen voertuigen op een mechanische wijze worden beveiligd. Deze stand-alone, permanent ingebouwde sloten hebben een preventieve werking omdat het schakel- of stuurmechanisme inwendig wordt vergrendeld. Alleen op deze vorm van voertuiggebonden mechanische beveiliging kunnen (inbouw)certificaten worden afgegeven.

Een mechanisch voertuigbeveiligingssysteem is geschikt voor verschillende soorten voertuigen, zoals een auto of camper. Versnellingsbak –en stuurassloten zijn geschikt voor alle voertuigen die langere tijd geparkeerd staan, zoals campers. De sloten zijn ook zeer bruikbaar als diefstalpreventie in bedrijfs- en personenauto’s.SCM-certificaat
Op deze vorm van voertuig gebonden mechanische beveiliging kunnen (inbouw)certificaten worden afgegeven binnen de klasse Standaard en Zwaar.

Mechanische beveiliging met certificaat
Alleen aan mechanische beveiligingssystemen die geregistreerd kunnen worden op een bepaald voertuig, wordt een certificaat afgegeven. Dit betreffen systemen zoals versnellingsbaksloten. Een VbV-SCM certificaat kan worden afgegeven op een voertuig wanneer deze beschikt over een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem. Een Kiwa SCM erkend inbouwbedrijf kan het mechanische beveiligingssysteem certificeren wanneer de werking gecontroleerd en goedgekeurd is.

Dit systeem voldoet minimaal aan de volgende eisen:

 • Effectieve producten gericht op de professionele diefstal, met een aanvalssbestendigheid van minimaal 5 minuten bij gebruik van zwaardere gereedschappen..

Product: