Werkmaterieel

Werkmaterieel beveiliging

Jaarlijks worden ongeveer 1250 stuks werkmaterieel gestolen (bron: Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit). Exacte cijfers ontbreken, omdat er voor werkmaterieel geen kenteken verplicht is gesteld.

Diefstal van werkmaterieel leidt niet alleen tot directe financiële schade voor eigenaar, verhuurder of verzekeraar, maar brengt vaak aanvullende problemen met zich mee. Zo duurt het vaak lang voordat de werkzaamheden kunnen worden hervat.

Diefstal van werkmateriaal kan voorkomen worden met een startonderbreker (Klasse W1 en Klasse W2). Een startonderbreker is een elektronisch beveiligingsmiddel dat door twee blokkeringen het op eigen kracht verplaatsen van het voertuig moet verhinderen. Een startonderbreker conform klasse W1 heeft een aanvalsbestendigheid van minimaal vijf minuten. Een startonderbreker conform klasse W2 heeft een aanvalsbestendigheid van minimaal vijftien minuten.

Met een CCV gecertificeerd beveiligingssysteem kunt u de kans op diefstal van uw werkmaterieel verkleinen. Beveiligingssystemen voor werkmaterieel zijn geschikt voor bijvoorbeeld tractoren, graafmachines, wielladers en landbouwmachines.

De oplossing is om uw Graafmachine of Tractor beveiligen met een Kiwa-SCM W1, W2 startonderbreker en/of een Kiwa – SCM W3 voertuigvolgsysteem tegen diefstal.

Een voertuigvolgsysteem kan de locatie van gestolen werkmateriaal doorgeven aan een Particuliere Alarm Centrale. De PAC heeft direct contact met de politie, zodat zij het voertuig kunnen opvolgen.
Een voertuigvolgsysteem is voorzien van jamming detectie. Dieven proberen via jamming het volgsysteem niet meer traceerbaar te maken. Jamming detectie zorgt ervoor dat werkmaterieel niet meer kan worden gestart nadat er jamming is waargenomen.

Werkmaterieel beveiliging laten inbouwen?

Door het laten inbouwen van een Kiwa-SCM W1, W2 en/of W3 gecertificeerd systeem beveiligt u uw Werkmaterieel tegen diefstal. RTS is een Kiwa-SCM erkend bedrijf voor het inbouwen van de VCI-2000/BMWT-Lock, de W1 en W2 door Kiwa-SCM goedgekeurde startonderbreker en/of een Kiwa-SCM goedgekeurd W3 voertuigvolgsysteem.
Beide systemen voorkomen diefstal van uw werkmaterieel.

W1 – W2

VCI-2000/BMWT-Lock
High level anti-diefstal systeem voor werkmaterieel en tractoren.
Betrouwbaar en automatisch inschakelend. Uit te schakelen door PIN code en de optie mogelijkheden VSR Recogniser en afstandsbediening.
Wordt geleverd aan bijna alle importeur en fabrikanten (BMWT-Lock).

Specificaties

 • Goedkeurnummer Kiwa-SCM: WM030504 W1-W2
 • 2 elektronische onderbrekingen voor bijvoorbeeld startsysteem/motormanagement en wegrij installatie.
 • 12-28 volt
 • Kiwa-SCM goedgekeurd W1-W2 Kiwa-SCM: WM030504
 • Bediening via Pincode op keyboard

Opties: VSR-Recogniser of afstandsbediening

Om het bedieningsgemak te vergroten kunt u kiezen voor de VSR-Recogniser of afstandsbediening De ontvanger wordt aangesloten op de centrale van de VCI-2000, en de transponder van de VSR-Recogniser bevindt zich in bijv. de broekzak of de portefeuille van de machinist. Wanneer de machinist zich binnen of buiten een straal van drie meter van de ontvanger begeeft, wordt het systeem geactiveerd / gedeactiveerd.

CCV Voertuigbeveiliging – KIWA SCM

Het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging heeft de verschillende voertuigbeveiliging-klassen in Nederland opgedeeld in drie klassen. Welke beveiligingsklasse er door de verzekeraar wordt geëist is terug te vinden in de poliswaarden.

Per 1 september 2020 zijn er nieuwe keuringsvoorschriften voor het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging gepubliceerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV. De overgang naar de nieuwe voorschriften wordt door het KIWA-SCM gefaseerd doorgevoerd in een overgangsperiode van één jaar.

KLASSE W1 – Startonderbreker

Deze beveiligingsklasse bestaat uit een systeem (startonderbreker) met twee automatisch ingeschakelde blokkeringen. Deze blokkeringen dienen ervoor te zorgen dat een voertuig uitgerust met een SCM gecertificeerde startonderbreker (Klasse W1) niet op eigen kracht verplaatst kan worden.

Dit systeem is voorzien van de volgende functie:

 • startonderbreker/blokkeersysteem;
 • Een te verwachten aanvalsbestendigheid van 5 minuten

Wilt u goed uw werkmaterieel beveiligen tegen diefstal? Neem dan contact met ons op voor advies en de mogelijkheden voor werkmaterieel beveiliging.

Product:

KLASSE W2 – Startonderbreker

Deze beveiligingsklasse bestaat uit een systeem (startonderbreker) met twee automatisch ingeschakelde blokkeringen. Deze blokkeringen dienen ervoor te zorgen dat een voertuig uitgerust met een SCM gecertificeerde startonderbreker (Klasse W1) niet op eigen kracht verplaatst kan worden.

Dit systeem is voorzien van de volgende functie:

 • startonderbreker/blokkeersysteem;
 • Een te verwachten aanvalsbestendigheid van 15 minuten

Wilt u goed uw werkmaterieel beveiligen tegen diefstal? Neem dan contact met ons op voor advies en de mogelijkheden voor werkmaterieel beveiliging.

Product:

KLASSE W3 – W1-W2 + Voertuigvolgsysteem

Deze beveiligingsklasse bestaat uit een W1 of  W2 startonderbreker met twee automatisch ingeschakelde blokkeringen. Deze blokkeringen dienen ervoor te zorgen dat een voertuig uitgerust met een SCM gecertificeerde startonderbreker  niet op eigen kracht verplaatst kan worden.

Deze beveiligingsklasse dient te worden uitgebreid met een systeem dat 24/7 automatisch de positie van het voertuig kan bepalen en real-time kan doorgeven aan een PAC.

Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies:

 • Positiebepaling volgens GPS;
 • Communicatie via GSM
 • Blokkering conform klasse W1 of W2 +Voertuigvolgsysteem

Wilt u goed uw werkmaterieel beveiligen tegen diefstal? Neem dan contact met ons op voor advies en de mogelijkheden voor werkmaterieel beveiliging.

Product:

Beveiligingssysteem, RTS